Uw plaats is bevestigd na betaling van het lidgeld en de eerste maand lesgeld.

Your place is confirmed after the payment of the membership and the first monthly payment.